Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 2 juni 2024 kl 15.00 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den 30 maj till styrelsen@kvibergsentre.se. Plats Stämman kommer att hållas hos…

Läs mer...
Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Avgiftshöjning från 1 januari 2024

Årsavgiften höjs med 18% från den 1 januari 2024. Föreningens kostnader i avtal ökar när inflationen ökar, men främst för att föreningens räntekostnader ökat kraftigt. För två år sedan hade vi en genomsnittsränta på ca 1% och vi beräknar att vi under 2024 kommer att ha en genomsnittsränta på ca 4,6%. Vi kommer samtidigt att…

Läs mer...

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 11 juni 2023 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt önskar vi att nianmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den 9 juni tillstyrelsen@kvibergsentre.se. Plats Stämman kommer att hållas på Kviberg…

Läs mer...