Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 7 juni 2020 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande Med tanke på rådande omständigheter får vi inte vara fler än 50 personer i lokalen. Lokalen är anpassad för 200 personer, så det går att sitta luftigt. Om vi blir fler än 50 planerar vi…

Läs mer...

Integritetspolicy

I samband med installation av övervakningskameror har föreningen uppdaterat integritetspolicyn, antagit en policy för trygghetskameror. Information finns under menyn ”Föreningen >> GDPR”.

Läs mer...

Trygghetskameror

Föreningen har nu kameror i drift i vissa allmänna utrymmen, med inspelning där materialet lagras i 30 dygn och sedan automatiskt raderas. Vi har från och till haft obehöriga i garaget, cykelrum och förråd, i och med övervakningskameror hoppas vi dels att det ger en avskräckande effekt, dels att vi vid polisanmälan kan bifoga bilder…

Läs mer...

Avfall

Det är inte tillåtet att ställa avfall eller andra saker för den delen i föreningens utrymmen, som garage, trapphus, förrådsutrymmen, vind, källare, cykel-, vagn- eller rullstolsrum. Detta oavsett om det är skräp, möbler eller annat. Dels skapar det merkostnader för föreningen som hamnar på oss som medlemmar dels kan det blockera eller vara brandfarligt. Förpackningar skall…

Läs mer...

Balkonginglasning

Föreningen har sökt bygglov för att glasa in de översta balkongerna, men det kommer antagligen inte att gå igenom. Styrelsen har för avsikt att överklaga om vi får ett avslag. Om du önskar glasa in din balkong och inte bor överst, alltså så att din balkong redan har en balkong över sig som bildar tak…

Läs mer...

Aktivitetsdag

Söndagen den 29 september kl 10.30 samlas vi på gården för att utföra lite aktiviteter, vi skall bland annat rensa ogräs i rabatter, plantera buskar, sätta upp hyllor i ett förråd, plocka skräp, mm. Finns det intresse och vädret är bra så är det kanske någon som vill spela boule lite längre bort i området.…

Läs mer...