Kallelse till extra föreningsstämma

Måndagen den 22 januari 2018 kl 19.00 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till en extra föreningsstämma för att fastställa nya stadgar. Föreningen är relativt ny, bildades formellt 2014, men har stadgar som inte uppfyller de senaste årens uppdaterade lagstiftningar. Därför behöver vi nu ta beslut om nya stadgar som följer lagstiftningen, men som…