Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 2 juni 2024 kl 15.00 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den 30 maj till styrelsen@kvibergsentre.se. Plats Stämman kommer att hållas hos…

Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Avgiftshöjning från 1 januari 2024

Årsavgiften höjs med 18% från den 1 januari 2024. Föreningens kostnader i avtal ökar när inflationen ökar, men främst för att föreningens räntekostnader ökat kraftigt. För två år sedan hade vi en genomsnittsränta på ca 1% och vi beräknar att vi under 2024 kommer att ha en genomsnittsränta på ca 4,6%. Vi kommer samtidigt att…

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 11 juni 2023 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt önskar vi att nianmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den 9 juni tillstyrelsen@kvibergsentre.se. Plats Stämman kommer att hållas på Kviberg…

Elbil laddning

Elbilsladdning

Sedan mitten av april har alla 57 parkeringsplatser ett ladduttag. Man behöver ladda ned appen ”ChargeNode” och registrera ett konto. Man ställer in när man beräknar att avresa, på så sätt kan laddningen optimeras utifrån behov utan att vi får höga toppar som belastar effektuttaget. Vi har inte en laddare på varje plats, utan två…

Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Avgiftshöjning

Styrelsen har sedan den tillträdde i juni 2017 ökat på amorteringstakten på föreningens lån i motsvarande eller lite högre takt som räntan sjönk. Vi hade 4 lån på ca 29 miljoner kronor var, totalt 116 miljoner kronor. Idag är föreningens lån 107 451 782 kronor och vi amorterar 1 750 000 kronor per år plus…

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 22 juni 2022 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den 19 juni till styrelsen@kvibergsentre.se. Plats Stämman kommer att hållas…

Telenor byts mot Sappa

Föreningen har sagt upp gruppanslutningsavtalet med Telenor och istället tecknat ett nytt avtal med Sappa.Det betyder att Sappa måste byta ut fiberkonverterare i varje lägenhet. Detta kommer Sappas underentreprenör att utföra. Arbetet kommer att ske med start 15 mars fram till den 31 mars på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Sappa kommer att informera respektive lägenhet…

5-årsbesiktning

Rustmästaregatan 5 och vissa delar av Generalsgatan 6 & 8 (våning 0-2) kommer besiktningen att ske den 8-9 mars. Generalsgatan 6 & 8 våning 3 & 4 samt hela Generalsgatan 4 kommer att besiktigas den 5-6 april. PLL har delat och anslagit information för berörda lägenheter. Hela förteckningen över aktuell dag och tider finns i…

Grovavfall

Brf Kvibergs Entré är en av 10 bostadsrättsföreningar i området som är medlemmar i  Öster om Bellevue Samfällighetsförening som äger den gemensamma marken och gatorna mellan Generalsgatan i väster och Kvibergs Broväg i öster samt söder om Kvibergsvägen. Samfällighetsföreningen har beställt container för grovavfall. Container kommer att ställas ut fredagen den 14 januari t o…

Boappa!

Vi kommer under hösten att börja använda Boappa, som är en app för kommunikation för tex bostadsrättsföreningar. All information och kommunikation samlat på ett enda ställe. Ta del av viktiga meddelanden från styrelsen, kom åt dokument, kontakta grannar och upptäck smarta tjänster. Tanken är att Boappa på sikt ersätter Facebook-gruppen och nyhetsbrev, men även mail…