Boappa!

Vi kommer under hösten att börja använda Boappa, som är en app för kommunikation för tex bostadsrättsföreningar. All information och kommunikation samlat på ett enda ställe. Ta del av viktiga meddelanden från styrelsen, kom åt dokument, kontakta grannar och upptäck smarta tjänster. Tanken är att Boappa på sikt ersätter Facebook-gruppen och nyhetsbrev, men även mail…

Container för grovavfall

Brf Kvibergs Entré är en av 10 bostadsrättsföreningar i området som är medlemmar i  Öster om Bellevue Samfällighetsförening som äger den gemensamma marken och gatorna mellan Generalsgatan i väster och Kvibergs Broväg i öster samt söder om Kvibergsvägen. Samfällighetsföreningen har beställt container för grovavfall. Container kommer att ställas ut fredagen den 24 september t o…

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 20 juni 2021 kl 18.30. Vi återkommer med hur stämman kommer att genomföras, men det lutar mot en digital stämma med Microsoft Teams. Om någon inte har möjlighet att delta med dator, surfplatta eller smart mobil men ändå vill vara med på stämman så…

Nominera

Det är hög tid att nominera personer till styrelsen, lekmannarevisor och valberedning. Skicka in era nomineringar till valberedningen@kvibergsentre.se. På föreningsstämman den 20 juni 2021 kl 18.30 skall val förrättas enligt följande: Kassör omval/nyval 2 år 1 st ledamot, fyllnadsval på 1 år 4 st ledamot, nyvla/omval på 2 år 1-3 st ersättare omval/nyval på 1…

Filterbyte

Under våra element sitter det en vit plastbehållare, i den finns det ett filter, dessa filter skall nu bytas, ta ur dina filter under alla element, i vissa fall finns det två filter bredvid varandra. Vi lämnar ut nya filter mot att ni lämnar in era gamla. Bytet sker i källaren av höghuset, i fläktrummet…

Solceller

I augusti började Ecokraft Sverige AB installera 282 solcellspaneler på föreningens två lägre hustak. Installationen beräknas vara i drift under oktober månad. Anläggningen är på 88830 Wp solceller som förväntas producera ca 74506 kWh/år.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 7 juni 2020 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande Med tanke på rådande omständigheter får vi inte vara fler än 50 personer i lokalen. Lokalen är anpassad för 200 personer, så det går att sitta luftigt. Om vi blir fler än 50 planerar vi…

Trygghetskameror

Föreningen har nu kameror i drift i vissa allmänna utrymmen, med inspelning där materialet lagras i 30 dygn och sedan automatiskt raderas. Vi har från och till haft obehöriga i garaget, cykelrum och förråd, i och med övervakningskameror hoppas vi dels att det ger en avskräckande effekt, dels att vi vid polisanmälan kan bifoga bilder…