Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 2 juni 2024 kl 15.00 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den 30 maj till styrelsen@kvibergsentre.se. Plats Stämman kommer att hållas hos…