sedlar av olika valör

Månadsavgift

Avgiften till föreningen inklusive elförbrukningen administreras av Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, som föreningen genom styrelsen anlitar för ekonomisk och administrativ förvaltning. Aviseringen sker kvartalsvis, då SBC skickar ut fakturor för de kommande tre månaderna. Frågor angående avier, betalning mm? Kontakta SBCs kundtjänst om du har frågor kring din månadsavgift etc. Du når dem på kundtjanst@scb.se eller…