Skylt parkeringsförbud

Ändrade parkeringsregler

Sedan i början av september gäller nya regler för parkering på Generalsgatan. Infart från cirkulationsplatsen är det parkeringsförbud på den västra sidan första halvan av gatan, förbi infarter till fastigheterna med bland annat däckfirman. På den östra sidan råder det parkeringsförbud från grusvägen till Officersvillan och hela vägen fram till Generalsgatan 8. I och med…