Julgranar

Brf Kvibergs Entré är en av 10 bostadsrättsföreningar i området som är medlemmar i  Öster om Bellevue Samfällighetsförening som äger den gemensamma marken och gatorna mellan Generalsgatan i väster och Kvibergs Broväg i öster samt söder om Kvibergsvägen. Samfällighetsföreningen har beställt container för julgran och visst grovavfall. Container kommer att ställas ut fredagen den 12…

Filterbyte

Föreningen har köpt in filter (till element) till alla lägenheter som varje bostadsrättshavare själv skall byta, föreningen kommer att dela ut filter från ett utrymme i garaget bredvid entrén till Generalsgatan 8 (nära garageinfarten). Ta med er de gamla filtren när ni hämtar nya, detta så att ni får rätt antal, men även för att…

Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Årsavgiften höjs

Styrelsen har tagit beslut om att öka årsavgiften med 2% från 2018-01-01. Detta då alla våra rörliga kostnader med upphandlade företag så som förvaltning, service mm ökar men också för att styrelsen beslutat att öka amorteringen från 170tkr till 500tkr per år då vi har en relativt hög belåning och räntan idag är låg. Vi…