Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Årsavgiften höjs

Styrelsen har tagit beslut om att öka årsavgiften med 2% från 2018-01-01. Detta då alla våra rörliga kostnader med upphandlade företag så som förvaltning, service mm ökar men också för att styrelsen beslutat att öka amorteringen från 170tkr till 500tkr per år då vi har en relativt hög belåning och räntan idag är låg. Vi…