Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 4 juni 2018 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma, (i utskicket som delats står det av misstag ”extra föreningsstämma” i rubriken, men det är ordinarie.) Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt och för att lokalen skall vara…