Information från föreningsstämman

Nya stadgar På föreningsstämman i måndags klubbades nya stadgar igenom, de tidigare uppfyllde inte lagändringar som gjorts de senaste åren. De nya stadgarna gäller först från det datum då Bolagsverket beslutar godkänna dem. Vi kommer att dela de nya stadgarna när de är helt klara. Men de finns att läsa här. Inglasning av balkonger Stämman…