Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Kallelse extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma På föreningens ordinarie föreningsstämma den 4 juni var inte årsredovisningen klar, därför kallar styrelsen till en extra föreningsstämma för att behandla ekonomin, revisionen, ansvarsfrihet och för att förrätta val mm. På stämman den 4 juni antogs nya stadgar som är inskickade till bolagsverket för registrering. Stämman behandlade även motion om inglasning…