Grill och eldningsförbud hävt

Grill och eldningsförbudet har hävts, men som alltid vid grillning ha uppsikt, iakttag försiktighet och notera att kolgrill inte är tillåtet på föreningens balkonger, terasser och uteplatser. Det är bara på gården, med grus under som det är tillåtet med kolgrill. På egen balkong, terass eller uteplats är el- eller gasolgrill tillåtet.