Nominera

Det är hög tid att nominera personer till styrelsen, lekmannarevisor och valberedning. Skicka in era nomineringar till valberedningen@kvibergsentre.se. På föreningsstämman den 20 juni 2021 kl 18.30 skall val förrättas enligt följande: Kassör omval/nyval 2 år 1 st ledamot, fyllnadsval på 1 år 4 st ledamot, nyvla/omval på 2 år 1-3 st ersättare omval/nyval på 1…

Filterbyte

Under våra element sitter det en vit plastbehållare, i den finns det ett filter, dessa filter skall nu bytas, ta ur dina filter under alla element, i vissa fall finns det två filter bredvid varandra. Vi lämnar ut nya filter mot att ni lämnar in era gamla. Bytet sker i källaren av höghuset, i fläktrummet…