Nominera

Det är hög tid att nominera personer till styrelsen, lekmannarevisor och valberedning. Skicka in era nomineringar till valberedningen@kvibergsentre.se. På föreningsstämman den 20 juni 2021 kl 18.30 skall val förrättas enligt följande: Kassör omval/nyval 2 år 1 st ledamot, fyllnadsval på 1 år 4 st ledamot, nyvla/omval på 2 år 1-3 st ersättare omval/nyval på 1…