Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Avgiftshöjning från 1 januari 2024

Årsavgiften höjs med 18% från den 1 januari 2024. Föreningens kostnader i avtal ökar när inflationen ökar, men främst för att föreningens räntekostnader ökat kraftigt. För två år sedan hade vi en genomsnittsränta på ca 1% och vi beräknar att vi under 2024 kommer att ha en genomsnittsränta på ca 4,6%. Vi kommer samtidigt att…