Sunfleet

Bilpool

På Rustmästaregatan finns nu en ny bilpool med plats för två bilar. Poolen är den tredje i närområdet som Sunfleet har med totalt fem bilar. Platserna ligger precis bredvid parkeringen för rörelsehindrade mitt emot hållplatsen Bellevue på Rustmästaregatan. Kontakta Sunfleet för mer information.

Nödutgång till vänster

Brand och utrymning

I garage, trapphus, hissar, loftgångar, barnvagnsrum/rullstolsrum mm får det inte ställas saker, till exempel cyklar, kartonger, gamla möbler, lastpallar eller annat skräp. Detta är dels en brandrisk, dels en säkerhetsfråga vid utrymning. Cyklar skall stå i cykelställ i garaget eller i det stora cykelrummet under höghuset (detta rum är nästan tomt), eller för kortare tid…