Nödutgång till vänster

Brand och utrymning

I garage, trapphus, hissar, loftgångar, barnvagnsrum/rullstolsrum mm får det inte ställas saker, till exempel cyklar, kartonger, gamla möbler, lastpallar eller annat skräp. Detta är dels en brandrisk, dels en säkerhetsfråga vid utrymning. Cyklar skall stå i cykelställ i garaget eller i det stora cykelrummet under höghuset (detta rum är nästan tomt), eller för kortare tid…