Inglasning av balkonger

Bygglovet för att glasa in balkonger som har “tak”, alltså en balkong över sig, är nu klart.   Varje enskild bostadsrättshavare skall själv skriva ett avtal med Lumon som är den leverantör av balkonginglasning som föreningen godkänt. Lumon kommer att ha öppet hus onsdagen den 27 mars 2019 kl.18:00 – 19:30 och onsdagen 3 april…

Besiktning av alla lägenheter

Vecka 14 (1-5 april) kommer tvåårsbesiktningen att ske. Skanska skall då besiktiga alla lägenheter, oavsett om det anmälts in några fel. Om man inte kan vara hemma kan man sätta låset i serviceläge. När dörren är låst, vrid nyckeln till “klockan 10” och dra ut nyckeln istället för normalt “klockan 12”. Då kan besiktningspersonerna komma…