Avfall

Det är inte tillåtet att ställa avfall eller andra saker för den delen i föreningens utrymmen, som garage, trapphus, förrådsutrymmen, vind, källare, cykel-, vagn- eller rullstolsrum. Detta oavsett om det är skräp, möbler eller annat. Dels skapar det merkostnader för föreningen som hamnar på oss som medlemmar dels kan det blockera eller vara brandfarligt. Förpackningar skall…

Balkonginglasning

Föreningen har sökt bygglov för att glasa in de översta balkongerna, men det kommer antagligen inte att gå igenom. Styrelsen har för avsikt att överklaga om vi får ett avslag. Om du önskar glasa in din balkong och inte bor överst, alltså så att din balkong redan har en balkong över sig som bildar tak…

Aktivitetsdag

Söndagen den 29 september kl 10.30 samlas vi på gården för att utföra lite aktiviteter, vi skall bland annat rensa ogräs i rabatter, plantera buskar, sätta upp hyllor i ett förråd, plocka skräp, mm. Finns det intresse och vädret är bra så är det kanske någon som vill spela boule lite längre bort i området.…

Grovavfall

Brf Kvibergs Entré är en av 10 bostadsrättsföreningar i området som är medlemmar i  Öster om Bellevue Samfällighetsförening som äger den gemensamma marken och gatorna mellan Generalsgatan i väster och Kvibergs Broväg i öster samt söder om Kvibergsvägen. Samfällighetsföreningen har beställt container för julgran och visst grovavfall. Container kommer att ställas ut fredagen den 27…

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 28 april 2019 kl 18.30. Anmälan om deltagandeFör att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt och för att lokalen skall vara anpassad till antalet deltagare, önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den…

Inglasning av balkonger

Bygglovet för att glasa in balkonger som har “tak”, alltså en balkong över sig, är nu klart.   Varje enskild bostadsrättshavare skall själv skriva ett avtal med Lumon som är den leverantör av balkonginglasning som föreningen godkänt. Lumon kommer att ha öppet hus onsdagen den 27 mars 2019 kl.18:00 – 19:30 och onsdagen 3 april…

Besiktning av alla lägenheter

Vecka 14 (1-5 april) kommer tvåårsbesiktningen att ske. Skanska skall då besiktiga alla lägenheter, oavsett om det anmälts in några fel. Om man inte kan vara hemma kan man sätta låset i serviceläge. När dörren är låst, vrid nyckeln till “klockan 10” och dra ut nyckeln istället för normalt “klockan 12”. Då kan besiktningspersonerna komma…

Tvåårsbesiktning

Vecka 14 kommer tvåårsbesiktningen att ske. Det är då viktigt att de av er som har anmält in eventuella fel, håller era lägenheter tillgängliga, antingen att ni är hemma eller att ni sätter låset i serviceläge. Vi har valt att anlita Sustend som föreningens ombud vid tvåårsbesiktningen. Om ni inte har anmält in fel som…

Hus 3, höghuset

Ny teknisk förvaltare

Föreningen har valt att byta teknisk förvaltare från 1 januari 2019. Bytet sker omedelbart och vi hoppas att det inte skall märkas för den vanliga medlemmen. PLL Fastighetsförvaltning heter den nya förvaltaren och har sitt kontor på Norra Gubberogatan vid Redbergsplatsen/Odinsplatsen. PLL finns redan i området och har ansvar för en annan förening i området…