Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 28 april 2019 kl 18.30. Anmälan om deltagandeFör att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt och för att lokalen skall vara anpassad till antalet deltagare, önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den…