Balkonginglasning

Föreningen har sökt bygglov för att glasa in de översta balkongerna, men det kommer antagligen inte att gå igenom. Styrelsen har för avsikt att överklaga om vi får ett avslag. Om du önskar glasa in din balkong och inte bor överst, alltså så att din balkong redan har en balkong över sig som bildar tak…