Avfall

Det är inte tillåtet att ställa avfall eller andra saker för den delen i föreningens utrymmen, som garage, trapphus, förrådsutrymmen, vind, källare, cykel-, vagn- eller rullstolsrum. Detta oavsett om det är skräp, möbler eller annat. Dels skapar det merkostnader för föreningen som hamnar på oss som medlemmar dels kan det blockera eller vara brandfarligt. Förpackningar skall…