Filterbyte

Under våra element sitter det en vit plastbehållare, i den finns det ett filter, dessa filter skall nu bytas, ta ur dina filter under alla element, i vissa fall finns det två filter bredvid varandra. Vi lämnar ut nya filter mot att ni lämnar in era gamla. Bytet sker i källaren av höghuset, i fläktrummet…

Solceller

I augusti började Ecokraft Sverige AB installera 282 solcellspaneler på föreningens två lägre hustak. Installationen beräknas vara i drift under oktober månad. Anläggningen är på 88830 Wp solceller som förväntas producera ca 74506 kWh/år.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 7 juni 2020 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.  Anmälan om deltagande Med tanke på rådande omständigheter får vi inte vara fler än 50 personer i lokalen. Lokalen är anpassad för 200 personer, så det går att sitta luftigt. Om vi blir fler än 50 planerar vi…

Trygghetskameror

Föreningen har nu kameror i drift i vissa allmänna utrymmen, med inspelning där materialet lagras i 30 dygn och sedan automatiskt raderas. Vi har från och till haft obehöriga i garaget, cykelrum och förråd, i och med övervakningskameror hoppas vi dels att det ger en avskräckande effekt, dels att vi vid polisanmälan kan bifoga bilder…

Avfall

Det är inte tillåtet att ställa avfall eller andra saker för den delen i föreningens utrymmen, som garage, trapphus, förrådsutrymmen, vind, källare, cykel-, vagn- eller rullstolsrum. Detta oavsett om det är skräp, möbler eller annat. Dels skapar det merkostnader för föreningen som hamnar på oss som medlemmar dels kan det blockera eller vara brandfarligt. Förpackningar skall…

Balkonginglasning

Föreningen har sökt bygglov för att glasa in de översta balkongerna, men det kommer antagligen inte att gå igenom. Styrelsen har för avsikt att överklaga om vi får ett avslag. Om du önskar glasa in din balkong och inte bor överst, alltså så att din balkong redan har en balkong över sig som bildar tak…

Aktivitetsdag

Söndagen den 29 september kl 10.30 samlas vi på gården för att utföra lite aktiviteter, vi skall bland annat rensa ogräs i rabatter, plantera buskar, sätta upp hyllor i ett förråd, plocka skräp, mm. Finns det intresse och vädret är bra så är det kanske någon som vill spela boule lite längre bort i området.…

Grovavfall

Brf Kvibergs Entré är en av 10 bostadsrättsföreningar i området som är medlemmar i  Öster om Bellevue Samfällighetsförening som äger den gemensamma marken och gatorna mellan Generalsgatan i väster och Kvibergs Broväg i öster samt söder om Kvibergsvägen. Samfällighetsföreningen har beställt container för julgran och visst grovavfall. Container kommer att ställas ut fredagen den 27…

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 28 april 2019 kl 18.30. Anmälan om deltagandeFör att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt och för att lokalen skall vara anpassad till antalet deltagare, önskar vi att ni anmäler ert deltagande till den ordinarie föreningsstämman senast den…