Kallelse till extra föreningsstämma

Måndagen den 22 januari 2018 kl 19.00 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till en extra föreningsstämma för att fastställa nya stadgar. Föreningen är relativt ny, bildades formellt 2014, men har stadgar som inte uppfyller de senaste årens uppdaterade lagstiftningar. Därför behöver vi nu ta beslut om nya stadgar som följer lagstiftningen, men som…

Julgranar

Brf Kvibergs Entré är en av 10 bostadsrättsföreningar i området som är medlemmar i  Öster om Bellevue Samfällighetsförening som äger den gemensamma marken och gatorna mellan Generalsgatan i väster och Kvibergs Broväg i öster samt söder om Kvibergsvägen. Samfällighetsföreningen har beställt container för julgran och visst grovavfall. Container kommer att ställas ut fredagen den 12…

Filterbyte

Föreningen har köpt in filter (till element) till alla lägenheter som varje bostadsrättshavare själv skall byta, föreningen kommer att dela ut filter från ett utrymme i garaget bredvid entrén till Generalsgatan 8 (nära garageinfarten). Ta med er de gamla filtren när ni hämtar nya, detta så att ni får rätt antal, men även för att…

Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Årsavgiften höjs

Styrelsen har tagit beslut om att öka årsavgiften med 2% från 2018-01-01. Detta då alla våra rörliga kostnader med upphandlade företag så som förvaltning, service mm ökar men också för att styrelsen beslutat att öka amorteringen från 170tkr till 500tkr per år då vi har en relativt hög belåning och räntan idag är låg. Vi…

Sunfleet

Bilpool

På Rustmästaregatan finns nu en ny bilpool med plats för två bilar. Poolen är den tredje i närområdet som Sunfleet har med totalt fem bilar. Platserna ligger precis bredvid parkeringen för rörelsehindrade mitt emot hållplatsen Bellevue på Rustmästaregatan. Kontakta Sunfleet för mer information.

Nödutgång till vänster

Brand och utrymning

I garage, trapphus, hissar, loftgångar, barnvagnsrum/rullstolsrum mm får det inte ställas saker, till exempel cyklar, kartonger, gamla möbler, lastpallar eller annat skräp. Detta är dels en brandrisk, dels en säkerhetsfråga vid utrymning. Cyklar skall stå i cykelställ i garaget eller i det stora cykelrummet under höghuset (detta rum är nästan tomt), eller för kortare tid…

Skylt parkeringsförbud

Ändrade parkeringsregler

Sedan i början av september gäller nya regler för parkering på Generalsgatan. Infart från cirkulationsplatsen är det parkeringsförbud på den västra sidan första halvan av gatan, förbi infarter till fastigheterna med bland annat däckfirman. På den östra sidan råder det parkeringsförbud från grusvägen till Officersvillan och hela vägen fram till Generalsgatan 8. I och med…

sedlar av olika valör

Månadsavgift

Avgiften till föreningen inklusive elförbrukningen administreras av Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, som föreningen genom styrelsen anlitar för ekonomisk och administrativ förvaltning. Aviseringen sker kvartalsvis, då SBC skickar ut fakturor för de kommande tre månaderna. Frågor angående avier, betalning mm? Kontakta SBCs kundtjänst om du har frågor kring din månadsavgift etc. Du når dem på kundtjanst@scb.se eller…

Medlemsträff

På söndag den 17 september klockan 12:00 till ca 14:00 ses vi på vår gård. Vi bjuder på något lätt att äta och dricka. Det är ett bra sätt att träffa och prata med sina grannar! Styrelsen kommer att finnas på plats. En tipspromenad i vår fastighet, så att alla får komma runt och se…