Ny styrelse vald

På den extra föreningsstämman den 25 juni 2018 valdes ny styrelse enligt valberedningens förslag: Jonas Forslind, ordförande 2 år omval Michael Absim kassör 1 år omval Björn Larsson ledamot 2 år omval Elma Daryoni ledamot 1 år omval Lillvi Arhage ledamot 1 år omval Christer Lindberg ledamot 1 år nyval Nina Lam suppleant 2 år…

Svenska sedlar i olika valörer, föreningsstämma, årsredovisning

Kallelse extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma På föreningens ordinarie föreningsstämma den 4 juni var inte årsredovisningen klar, därför kallar styrelsen till en extra föreningsstämma för att behandla ekonomin, revisionen, ansvarsfrihet och för att förrätta val mm. På stämman den 4 juni antogs nya stadgar som är inskickade till bolagsverket för registrering. Stämman behandlade även motion om inglasning…

Information från föreningsstämman

Nya stadgar På föreningsstämman i måndags klubbades nya stadgar igenom, de tidigare uppfyllde inte lagändringar som gjorts de senaste åren. De nya stadgarna gäller först från det datum då Bolagsverket beslutar godkänna dem. Vi kommer att dela de nya stadgarna när de är helt klara. Men de finns att läsa här. Inglasning av balkonger Stämman…

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 4 juni 2018 kl 18.30 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till ordinarie föreningsstämma, (i utskicket som delats står det av misstag ”extra föreningsstämma” i rubriken, men det är ordinarie.) Anmälan om deltagande För att styrelsen skall ha en möjlighet att förbereda mötet på bästa sätt och för att lokalen skall vara…

Motion till föreningsstämman

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna enskilt eller i grupp kan lämna förslag som stämman – och därmed föreningen – kan fatta beslut om. Förslagen skrivs i form av en motion. Styrelsen i Brf Kvibergs Entré vill ha in eventuella motioner senast den 31 april 2018 i föreningens brevlåda, Rustmästaregatan 5. Föreningen har tagit fram…

Nominering till förtroendeuppdrag

Valberedningen söker efter engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa. Det handlar om Din ekonomi och Ditt livs kanske största investering. Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs;…

Kallelse till extra föreningsstämma

Måndagen den 22 januari 2018 kl 19.00 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kvibergs Entré kallar härmed till en extra föreningsstämma för att fastställa nya stadgar. Föreningen är relativt ny, bildades formellt 2014, men har stadgar som inte uppfyller de senaste årens uppdaterade lagstiftningar. Därför behöver vi nu ta beslut om nya stadgar som följer lagstiftningen, men som…